Test umiejętności wyzwalania inicjatywy

Ken Blanchard
Test umiejętności wyzwalania inicjatywy
Poniższy test, oparty na treści książki "Przywództwo wyższego stopnia" Kena Blancharda (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007), pozwoli Ci ocenić Twoje własne zdolności do tworzenia właściwego klimatu w firmie (rodzinie), do wyzwalania w ludziach inicjatywy, do uszczęśliwiania ich podczas wykonywania zadań domowych i zawodowych.

Wybierz jedną osobę, z którą coś Cię łączy. Może to być ktoś z rodziny (współmałżonek, dziecko) albo ktoś z pracy (podwładny). Następnie mając w pamięci tę osobę oraz kontakty z nią, odpowiedz na poniższe pytania "TAK" lub "NIE".

Pytanie Tak Nie
Uważam, że ta osoba zna swoje zalety, jest pożyteczna oraz rozsądna.
Czy w ciągu ostatniego tygodnia ta osoba usłyszała od mnie słowa otwarcie potwierdzające jej zalety, pożyteczność lub rozsądek?
Wiem, co motywuje tę osobę do kontaktów ze mną - dlaczego ze mną współpracuje, dlaczego ze mną rozmawia?
Czy motywacja ta zakłada dobrą wolę, wewnętrzną chęć do kontaktów tej osoby? Wybierz odpowiedź "nie", jeśli opiera się wyłącznie na przymusie w dowolnej formie (zwierzchnictwo organizacyjne lub rodzinne).
Czy ta osoba wie, że w momencie, gdy dostrzeże jakiś problem, może przejąć sprawę i doprowadzić do rozwiązania tego problemu bez pytania mnie o zgodę?
Czy ta osoba otrzymała ode mnie otwartą zgodę na przejmowanie inicjatywy, gdy pojawią się problemy?
Czy boję się, że ta osoba pozostawiona sama sobie nie poradzi sobie z problemem, a może nawet go powiększy?
Czy co chwilę zastanawiam się jak radzi sobie ta osoba?
Czy odczuwam potrzebę kontroli i sprawdzania postępów w działaniach tej osoby?
Gdy ta osoba przychodzi pytać o radę, czy uważam, że zadawanie pytań to oznaka słabości i nieradzenia sobie?
Czy w sytuacjach niewymagających natychmiastowych działań narzucam własne pomysły i nie pozwalam tej osobie na opracowanie własnego rozwiązania?
Czy ukrywam ważne informacje, które przydałyby się tej osobie do realizacji przydzielonego zadania?
Czy ta osoba wie, za co będzie rozliczana lub co będzie oceniane, gdy zakończy działanie lub rozwiąże problem?
Czy ta osoba wie, dlaczego wykonuje dane działanie lub rozwiązuje dany problem?
Czy za wykonane zadanie lub rozwiązany problem osoba ta otrzymała/otrzymuje ustaloną nagrodę?
Jeśli ta osoba uważa, że nie poradzi sobie z problemem, czy przedstawiam jej uczciwie powody, dlaczego właśnie ona ma się tym problemem zająć, bez manipulacji, pogróżek i lekceważenia?
Czy ta osoba z pewnością siebie korzysta z posiadanych umiejętności, wiedzy i znajomości z ludźmi?
Czy ta osoba obawia się przyznać się do porażki w realizacji zadania lub rozwiązywaniu problemu?
Czy ta osoba potrafi zdobywać sprzymierzeńców podczas rozwiązywania problemu tak, że nie musi wszystkiego robić samemu?