Test uczciwości

Nigel Iyer, Martin Samociuk
Test uczciwości
Jeśli spytać większość ludzi, czy są uczciwi, odpowiedź prawie zawsze brzmi "tak". Gdyby jednak poprosić te same osoby, by najszczerzej jak potrafią odpowiedziały na kilka konkretnych pytań, rozmówcy zaczęliby sobie uświadamiać, że ich postrzeganie uczciwości własnej osoby nie zawsze jest tak jednoznaczne.

Stałe naginanie zasad może prowadzić do poważniejszych zachowań nieuczciwych. Wszystko zależy od tego, czy sytuacja powoduje obniżanie odczuwanego progu uczciwości. Powyżej niego zasadniczo zachowuje się uczciwość, a okazja do łatwej korzyści nie stanowi pokusy. Natomiast poniżej progu uczciwości można usprawiedliwić przed sobą dość dużo i zaakceptować popełnianie defraudacji lub korupcję.

Poniższy test ma na celu zbadanie, jaki jest Twój próg uczciwości. Które zachowania uważasz za nieuczciwe? Nad czym możesz bez problemu przejść do porządku dziennego? Znajomość własnego progu uczciwości jest ważna. Dzięki temu możesz podjąć wysiłek świadomego powiedzenia "nie", gdy nadarzy się okazja sprzyjająca popełnieniu nieuczciwości.

Pytanie Tak Nie
Korzystałeś z nielicencjonowanego oprogramowania lub nielegalnie kopiowanej muzyki?
Świadomie nie zapłaciłeś za przejazd autobusem lub pociągiem?
Wziąłeś materiały piśmienne lub biurowy sprzęt do domu, do prywatnego użytku?
Świadomie zawyżyłeś prywatne roszczenie ubezpieczeniowe lub wartość zagubionej paczki na poczcie?
Zapłaciłeś robotnikowi budowlanemu, hydraulikowi, elektrykowi itp., nie biorąc rachunku tzn. bez podatku?
Świadomie przekroczyłeś ograniczenie prędkości?
Doliczyłeś do wydatków poniesionych w ramach delegacji służbowej pozycje, które nie powinny tam się znaleźć?
Ubiegałeś się o korzyść, o której wiedziałeś, że Ci się nie należy?
Niewinnie skłamałeś na temat swoich kwalifikacji?
Z rozmysłem nie uregulowałeś opłaty za parkowanie?
Przyjąłeś prezent od dostawcy lub klienta i nie zgłosiłeś tego faktu?
Zapłaciłeś łapówkę, żeby dostać kontrakt?
Ukradłeś cokolwiek?
Przedstawiłeś wydatki osobiste, takie jak opłaca za członkostwo na siłowni lub inne prywatne rozrywki, jako wydatki firmowe?
Skierowałeś zamówienie firmy na towary lub usługi do innej firmy, w której działalność jesteś osobiście zaangażowany Ty sam lub członek Twojej rodziny?
Zaniżyłeś wysokość pozycji zgłoszonych w deklaracji podatkowej lub w ogóle nie zgłosiłeś jakichś dochodów?
Nie zadeklarowałeś do oclenia przedmiotów, które należało zgłosić?
  


Pytania testowe pochodzą z książki "Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie" Nigela Iyera i Martina Samociuka (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Wykorzystane za zgodą Wydawcy.