Katalog • Marta Horodelska, Czy psycholog może zachować neutralność światopoglądową?

  Z psychologiem tak jak z każdym fachowcem, czy to od hydrauliki, czy od porad prawnych - trzeba trafić.


 • Agata Aleksińska, Dylematy etyczne zawodu psychologa

  Etyka stanowi zbiór zasad i norm, które wyznaczają sposób postępowania człowieka w danej sytuacji. Ma ona szczególne znaczenie w dziedzinach, które odnoszą się do relacji dwojga ludzi, czyli na przykład w zawodach: lekarz, socjolog, nauczyciel, a także, a raczej przede wszystkim - psycholog.


 • Olga Świderska, Etyka psychologicznych badań naukowych

  Etyka w badaniach naukowych jest stosunkowo nowym "odkryciem". Jak powszechnie wiadomo, ludzie uczą się na błędach, tak też było i w tym przypadku.


 • Mariusz Sobkowiak, Jak rozpoznać symptomy samobójcze i czy samobójcy naprawdę pragną własnej śmierci?

  Samobójstwa nie należy traktować jako pojedynczego aktu odebrania sobie życia, działania niezwiązanego z całym szeregiem następujących po sobie etapów, z których ostatni najczęściej kończy się śmiercią.


 • Bogusław Włodawiec, Mit neutralności światopoglądowej psychoterapeuty

  Czy psychologia może być neutralna światopoglądowo? Już Marks zauważył, że istnieją nauki niepodatne na wpływ światopoglądów uprawiających je naukowców, takie jak np.


 • Katarzyna Marchewka, Katarzyna Sikora, Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty

  Autorki przedstawiają rozumienie postulatu zachowania przez psychoterapeutę neutralności światopoglądowej w perspektywie historycznej i współczesnej, ujętej w ramy kodeksów etycznych różnych stowarzyszeń terapeutów.


 • Andrzej Augustynek, Prawno-etyczne aspekty stosowania hipnozy

  Podejmując zagadnienie prawno-etycznych aspektów stosowania hipnozy należy odpowiedzieć na kilka pytań: Kto może hipnotyzować? Kogo i w jakich warunkach można hipnotyzować? Jakie są niebezpieczeństwa hipnozy: związane z jej specyfiką, związane z nieumiejętnym lub nieetycznym jej użyciem.


 • Bogusław Włodawiec, Refleksje po lekturze książki "Psychoterapia bez makijażu"

  Książka "Psychoterapia bez makijażu" przedstawia rozmowy psychologa społecznego, dra Tomasza Witkowskiego z kilkoma pacjentami niezadowolonymi z przebiegu ich psychoterapii oraz rozmowy z psychoterapeutami, których Autor poprosił o skomentowanie danego przypadku.