Słownik

FAS

Fetal Alcohol Syndrome.
Zobacz: alkoholowy zespół płodowy.