Słownik

konopie indyjskie

Konopie indyjskie - rośliny zawierające kanabinole, przede wszystkim THC – tetrahydrocannabinol; są surowcem do produkcji marihuany i haszyszu. Nazwy slangowe: marihuana – grass, trawa, trawka, ganja, Mary, marycha; haszysz – hasz, skun, plastelina, czarny afgan.

W niezapylonych kwiatach żeńskich konopi (canabis indica, c. sativa, c. ruderalis), a także, w mniejszym stężeniu, w męskich i żeńskich liściach tej rośliny, występują pochodne kanabinolu (THC). Mieszanina wysuszonych, niezapylonych, żeńskich kwiatostanów oraz męskich i żeńskich liści jest znana jako marihuana. Dla zmniejszenia kosztów i ułatwienia transportu marihuana prasowana jest w charakterystyczne bloki.

Konopie były znane i uprawiane od tysięcy lat, głównie ze względu na włóknodajne łodygi. Największe stężenie czynnych związków psychoaktywnych zawiera substancja żywiczna, gromadząca się w niezapylonych kwiatostanach żeńskich. W celu zwiększenia wydajności tych produktów usuwa się rośliny męskie z upraw, przed okresem kwitnienia.

Odmianą marihuany jest haszysz, zwany również czarasem. Produkowany jest z żywicy, wytworzonej przez konopie. Żywica ta chroni roślinę przed słońcem i gorącem i utrzymuje w niej wodę. Gorący klimat sprzyja powstawaniu większej ilości żywicy o większym stężeniu THC. Haszysz rozprowadzany jest w postaci płaskich tabliczek, otrzymywanych przez dodanie do żywicy konopnej tłuszczu stałego lub miodu. Działanie haszyszu jest wielokrotnie silniejsze niż marihuany.

Innym produktem konopi zawierającym związki czynne jest hasz-olej, otrzymywany w procesie destylacji liści i haszyszu z parą wodną. Może zawierać do 60% THC.

Wygląd i sposób podania


Marihuana - mieszanina suchych liści, kwiatostanów żeńskich - przypomina pokruszoną, wyschniętą natkę pietruszki. Zawiera zwykle 1-10% THC, choć może zawierać nawet do 30% THC.

Haszysz (10-15% THC ) - brunatne kawałki, kulki, które dają się łatwo ugniatać.

Marihuanę zażywa się przez palenie jej w postaci papierosów, skrętów, w fajkach lub innych urządzeniach do palenia oraz przez wdychanie zawartych w dymie substancji czynnych. Stosowane też są fajki wodne. Znane jest także spożywanie czubków roślin, liści lub używanie ich jako przypraw do potraw. W wyniku podgrzewania w umiarkowanej temperaturze liści konopi, wzrasta w nich zawartość THC.

Działanie


Małe dawki mają działanie euforyzujące, duże dawki wywołują objawy psychotyczne. Zaczyna działać w ciągu kilku minut, jeżeli jest palona, doustnie nawet po 1 godzinie. Wywołuje stan niewielkiej euforii, zadowolenia, niewrażliwości na nieprzyjemne bodźce, ogólne rozluźnienie, gadatliwość, wesołkowatość, nadwrażliwość zmysłową i senność.

Objawy uboczne: wysuszenie śluzówki, przekrwienie gałek ocznych (osłabienie reakcji na światło), pocenie się, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżony refleks i zdolność oceny odległości, niekiedy napady lęku, wzmożony apetyt, zaburzenia poczucia czasu i przestrzeni, zamroczenie. Przy dużych dawkach możliwe są także halucynacje.
Zatrucie: występuje zwykle u osób aktywnie uzależnionych, choć możliwe jest też u osób nieuzależnionych po zażyciu dużej, jednorazowej dawki (np. 5 mg. - jeden skręt). Zatrucie powoduje wyzwolenie psychozy. Pojawiają się typowe objawy psychotyczne: pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia orientacji, depersonalizacja, urojenia prześladowcze, lęk, omamy, zlewanie się doznań z różnych zmysłów (np. muzyka odbierana jako kolory jak po LSD). Objawy te łatwiej występują, gdy zażywanie narkotyku ma miejsce w otoczeniu budzącym poczucie zagrożenia. Zatrucie najczęściej trwa 12-18 godzin i wymaga leczenia psychiatrycznego.

Gdy przestaje działać


Działa 2-4 godzin. Kanabinol kumulowany jest w komórkach tłuszczowych organizmu i wykrywalny w ciągu ok. 10 dni.

Skutki przewlekłego stosowania


Nie wywołuje zjawiska tolerancji, ani uzależnienia fizycznego. Występują natomiast objawy zespołu amotywacyjnego: zaburzenia snu (spanie w ciągu dnia), zespół apatyczny z dominującym brakiem działania, ograniczenie kontaktów z ludźmi, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, zaburzenia w przyswajaniu nowych wiadomości, myślenie porozrywane i magiczne, upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów i planowania przyszłości, zanik zainteresowań. Flashback’i - nawroty objawów psychotycznych, trwające od kilku minut do kilku godzin - zaburzenia percepcji czasu, doznań, krytycyzmu, lęk.

Przewlekłe używanie kanabinoli powoduje u mężczyzn zaburzenia wydzielania testosteronu, u kobiet zaś zaburzenia cyklu miesiączkowego, wychudzenie, przewlekłe zapalenie krtani i oskrzeli, napady kaszlu, przekrwienie spojówek i białkówek.

Jak rozpoznać?


Zwrócić uwagę na słodką woń oddechu, włosów, ubrania, lekko powiększone źrenice, przekrwione oczy, zaburzenia koordynacji ruchowej, chichot, zwiększony apetyt, chwiejność nastroju, opóźnione reakcje. Akcesoria: fifki, fajki, bibułki papierosowe, brązowo-zielone liście i nasionka.