Słownik

wychowanie

Wychowanie dzieci wymaga zarówno miłości, uwagi, wrażliwości, jak i stawiania rozsądnych wymagań i narzucania ograniczeń. Najlepsze warunki rozwoju dla dzieci tworzą rodzice opiekuńczy i wrażliwi na potrzeby dziecka, ale także stawiający mu wyraźne ograniczenia i tworzący przewidywalne środowisko. Brak kontroli rodziców sprawia, że otoczenie staje się dla dziecka nieprzewidywalne. Dorastające dzieci pozostają impulsywne, niedojrzałe i nieprzystosowane do wymagań społecznych. Szkodliwe jest także stawianie dziecku nierealistycznych wymagań, gdyż obniża to poczucie własnej wartości dziecka, bezskutecznie usiłującego je spełnić. Z kolei zaniedbywanie lub maltretowanie dzieci sprawia, że staja się lękliwe albo agresywne w kontaktach społecznych.

Niektóre dzieci są izolowane lub odrzucane przez rówieśników. Dzieci izolowane bywają nieśmiałe, odrzucane natomiast zwykle charakteryzują się agresją i nieodpowiednim zachowaniem. Problemy w stosunkach z rówieśnikami niekiedy utrzymują się w późniejszych latach - stąd warto uczyć dzieci umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi i rozwiązywania konfliktów. Ciepła atmosfera rodzinna, pozytywne stosunki wewnątrz rodziny, dostosowana do wieku dziecka dyscyplina, uczenie własnym przykładem, ułatwia dziecku nabywanie umiejętności społecznych.

Wdrażanie małego dziecka do nauki szkolnej powinno odbywać się poprzez wspólną zabawę, tak by zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Wymaga to od rodzica umiejętności doceniania niewielkich osiągnięć i postępów dziecka oraz zachowania cierpliwości i spokoju przy wielokrotnym zwracaniu uwagi na ciągle te same błędy. Stosunek pochwał do nagan powinien być jak 4:1.

Optymalne warunki dla rozwoju płciowego dzieci są w pełnych rodzinach. Ojciec uczy syna jak być mężczyzną, matka - jak kontaktować się z kobietami. Matka może nauczyć córkę jak być kobietą, lecz kontaktowania się z mężczyznami córka uczy się w relacji z ojcem. Dobre relacje miedzy rodzicami staja się wzorem relacji kobieta - mężczyzna. Rozwód rodziców może negatywnie wpływać na identyfikację płciową dziecka i na jego umiejętności nawiązywania zdrowych relacji z rówieśnikami przeciwnej płci.