Słownik

detoksykacja

Inaczej odtruwanie - usuwanie z organizmu lub zobojętnianie substancji trującej (np. alkoholu, narkotyku, czy nadmiernej dawki leku).

Detoksykacja osób uzależnionych od alkoholu kończy najczęściej wielodniowy "ciąg" picia i powinna być przygotowaniem do podjęcia leczenia właściwego czyli do psychoterapii uzależnienia. Celem takiej detoksykacji jest nie tylko usunięcie alkoholu i jego metabolitów z organizmu, ale także wyrównanie zaburzeń: w gospodarce wodno-elektrolitowej, witaminowej, wyrównanie niedoborów pokarmowych, złagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego oraz zabezpieczenie przed przejściem niepowikłanego zespołu abstynencyjnego w majaczenie alkoholowe czy też w drgawkowe napady abstynencyjne ("padaczkę alkoholową"). Po przeprowadzeniu detoksykacji należy skierować pacjenta do specjalistycznej placówki leczenia uzależnień (w celu diagnostycznym lub terapeutycznym).

W zależności od stanu pacjenta detoksykacja może być przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych lub w specjalistycznym oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Podobne cele ma detoksykacja lekomanów i narkomanów, z tym, że nasilenie objawów abstynencyjnych jest u nich na ogół znacznie większe, większe jest także ryzyko wystąpienia powikłań. Czas trwania detoksykacji również powinien być dłuższy. Z tych powodów szczególnie ważne jest, by detoksykacja tej grupy pacjentów była prowadzona fachowo.

Bardzo często ogłaszają się w prasie "agencje", "ośrodki" i pseudolecznice, które proponują przeprowadzenie detoksykacji w domu pacjenta. Na dzień dzisiejszy większość z nich prowadzona jest przez ludzi zajmujących się "robieniem interesów", którzy korzystają z pomocy lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy, często niekompetentnych w leczeniu uzależnień. Takie detoksykacje mogą być bardzo niebezpieczne, bowiem nierzadko prowadzone są niefachowo i niezgodnie ze standardami określonymi przez nadzór specjalistyczny. Szansę na znalezienie fachowej pomocy daje dokładne sprawdzenie czy miejsce, w którym chcemy uzyskać pomoc jest jednostką uwzględnioną w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wydziały Zdrowia, a osoby w nim zatrudnione posiadają dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje.