Słownik

abstynencja

Dobrowolne wyrzeczenie się (łac. abstinentia - wstrzemięźliwość, powściągliwość; powstrzymywanie się od czegoś) np. alkoholu, tytoniu itd. Do najczęściej spotykanych motywów abstynencji należą: stan zdrowia (w tym również ciąża i okres karmienia), uzależnienie od alkoholu, charakter wykonywanej pracy (np. kierowcy pojazdów mechanicznych, operatorzy maszyn itp.), przyjęcie określonych norm czy zasad (np. motywacja religijna bądź przynależność do organizacji, w których obowiązuje abstynencja), motywacja związana z dbałością o interes narodowy (np. ruch abstynencki w Polsce w XIX w.) lub sytuacja ekonomiczna.