Słownik

zaburzenia afektu

Inaczej - zaburzenia nastroju: depresja, mania i choroba afektywna dwubiegunowa oraz wszelkie ich odmiany.