Słownik

techniki projekcyjne

Grupa swobodnych psychologicznych metod diagnostycznych, polegających na rzutowaniu przez badanego treści psychicznych na określone zadanie w sytuacji badania. Typowym przykładem metody projekcyjnej jest Test Zdań Niedokończonych, w którym zadanie badanego polega na swobodnym, dowolnym dokończeniu rozpoczętych zdań.

Inną formą badania projekcyjnego jest interpretacja przez osobę badaną prezentowanych, niejednoznacznych obrazków czy zdjęć.