Słownik

systematyczna desensytyzacja

Technika terapeutyczna stosowana w leczeniu zaburzeń lękowych, zaproponowana przez psychiatrę Josepha Wolpego (in. systematyczne odczulanie). Polega na uczeniu pacjenta uzyskiwania stanu emocjonalnej relaksacji i wprowadzania się w stan relaksu w obecności przedmiotu czy zjawiska wywołującego lęk. Opiera się na oczywistym założeniu, że lęk i relaksacja, będąc zjawiskami wzajemnie przeciwstawnymi, nie mogą współwystępować - lęk usiłuje się więc wyeliminować poprzez zastąpienie go stanem relaksu.