Słownik

sezonowe zaburzenie afektywne (SAD)

Depresja sezonowa (ang. Seasonal Affective Disorder - SAD). Zespół depresyjny pojawiający się w okresach zmniejszonej ilości naturalnego światła w przyrodzie (jesienią, zimą), częste zwłaszcza u osób zamieszkujących tereny objęte zjawiskiem nocy polarnej. Z uwagi na przyczyny - poddawana fototerapii.