Słownik

rezonerstwo

Mędrkowanie, tendencja do wymądrzania się i płytkiego filozofowania, często o rzeczach podstawowych i oczywistych, obecne zwłaszcza u osób z zaburzoną osobowością.