Słownik

projekcja

1. Rzutowanie, ujawnianie własnych potrzeb i rozmaitych treści psychicznych w akcie tworzenia czegoś. Tak rozumiana projekcja wykorzystywana jest w projekcyjnych technikach badania psychologicznego. Również wszelkie tworzone dzieła artystyczne, jeżeli ujawniają cechy wewnętrzne twórcy, są aktem projekcji.

2. Mechanizm obronny polegający na przypisywaniu innym osobom tendencji, myśli, przeżyć uczuć czy cech, których osoba projektująca nie akceptuje u siebie samej lub też wie, że określona cecha jest źle widziana społecznie (przykład projekcji: złodziej wszystkich wokół podejrzewa o skłonności do kradzieży).