Słownik

parasympatyczny (przywspółczulny) układ nerwowy

Część autonomicznego układu nerwowego, odpowiedzialna za wprowadzanie w narządach wewnętrznych zmian, których celem jest powrót do równowagi, wyhamowanie mobilizacji. Działa przeciwstawnie do sympatycznego (współczulnego) układu nerwowego.