Słownik

sympatyczny (współczulny) układ nerwowy

Część autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna za wprowadzanie w organizmie stanu mobilizacji i pobudzenia, przygotowywania organizmu do ewentualnego wysiłku związanego z koniecznością stawienia czoła niebezpieczeństwu. Działa przeciwstawnie do parasympatycznego układu nerwowego.