Słownik

nerwica natręctw

Jedna z postaci nerwic (in. nerwica obsesyjno-kompulsywna lub nerwica anankastyczna). Podstawowe objawy to natręctwa (in. myśli natrętne, obsesje) i czynności przymusowe (kompulsje).

W zaburzeniu tym, poza objawami osiowymi nerwicy, występuje lęk wynikający z myśli natrętnych (np. dotyczących niebezpieczeństwa kontaktu z brudem), to zaś prowadzi do ciągłego wykonywania czynności przymusowych (w tym przypadku do kompulsywnego mycia rąk i innych części ciała). Czynności przymusowe na pewien krótki czas obniżają poziom lęku, jednak niezmiennie powraca on po pewnym czasie i cały cykl zaburzeń zaczyna się od nowa.