Słownik

kwestionariusz osobowości

Psychometryczna metoda badania osobowości. Jest to rodzaj zaawansowanej ankiety, w której osoba badana odpowiada na pytania zazwyczaj korzystając z gotowego zestawu odpowiedzi. Uzyskane wyniki są przeliczane za pomocą specjalnych procedur statystycznych a następnie przedstawiane zazwyczaj w formie tzw. profilu wyników (często jest to wykres, zwany psychogramem lub profilogramem). Profil taki składa się z uzyskanych przez osobę badaną wyników w każdej ze skal, które w przypadku konkretnej, leżącej u podstaw danego kwestionariusza teorii osobowości z założenia tworzą ludzki charakter (na przykład w skali ekstrawersja-introwersja, autyzm-syntonia, neurotyzm-stabilność emocjonalna itp.). Rezultaty liczbowe, osiągnięte przez badanego w każdej z takich skal tworzą więc określoną konfigurację cech, zwaną właśnie jego profilem osobowości.

W odniesieniu do badania osobowości nie należy używać określenia "test" ("test osobowości"), ponieważ osobowości nie testuje się. Testowanie dotyczy raczej pewnych zdolności, umiejętności i kompetencji, nie zaś cech charakteru. Osobowość natomiast testuje się sama (lub też jest testowana) w warunkach codziennego życia.