Słownik

inteligencja

Złożona i wieloaspektowa cecha psychiczna decydująca o poziomie naszego przystosowaniu do życia. Polega na umiejętności racjonalnego myślenia, konstruktywnego, twórczego i skutecznego rozwiązywania problemów oraz na sprawnym radzeniu sobie we własnym środowisku. Inteligencja obejmuje liczne, pojedyncze zdolności i umiejętności intelektualne i nie tylko, w psychologii bowiem wyróżnia się także inteligencję emocjonalną, inteligencję motywacyjną, inteligencję społeczną i inne rodzaje inteligencji.

Do badania inteligencji w psychologii stosuje się wysoce specjalistyczne metody pomiarowe, zwane testami inteligencji (w żadnym razie nie "na inteligencję"). Testy te polegają na rozwiązywaniu przez badanego najróżniejszych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, wymagających znacznego zaangażowania poznawczego i intelektualnego.

Inteligencja jest potocznie nagminnie mylona z mądrością, oba te terminy bywają niesłusznie używane zamiennie. W gruncie rzeczy są to dwa zupełnie różne, w dużej mierze niezależne od siebie zjawiska. Oznacza to, że osoba mało inteligentna może być bardzo mądra i odwrotnie - człowiek o wysokim poziomie inteligencji może nie grzeszyć mądrością.

Mądrość oznacza raczej umiejętność racjonalnej i rozsądnej oceny rzeczywistości, podejmowania słusznych decyzji życiowych, roztropność wynikającą z dojrzałości i doświadczenia życiowego.