Słownik

halucynoza

Choroba psychiczna, w której objawem podstawowym są halucynacje i towarzyszące im urojenia (urojenia bywają próbą interpretacji przeżywanych omamów). Czasami halucynozę określa się mianem parafrenii.

Zobacz także: halucynoza alkoholowa