Słownik

elektroencefalografia (EEG)

Metoda badania aktywności bioelektrycznej mózgu, polegająca na zbieraniu z powierzchni czaszki fal generowanych przez mózgowe komórki nerwowe. Fale odbierane są poprzez specjalne, umieszczone na głowie elektrody i rejestrowane na wykresie zwanym elektroencefalogramem.

EEG jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i nieszkodliwym, stosowanym zarówno w medycznych badaniach diagnostycznych jak i w zakresie badań eksperymentalnych w ramach różnych dyscyplin naukowych.