Słownik

deprywacja sensoryczna

Wystawienie organizmu na sytuację wyjątkowo ubogą w bodźce, na przykład na całkowitą ciszę i ciemność. Powoduje zaburzenia pracy ośrodkowego układu nerwowego, czasem nawet wystąpienie halucynacji, ustępujących po powrocie do normalnego, bogatego w bodźce otoczenia.