Słownik

ciąg intoksykacyjny

Zjawisko ciągłego, przez dłuższy czas, wprowadzania się w stan upojenia lub odurzenia substancją psychoaktywną, zazwyczaj z przerwami tylko na sen. W ciągu intoksykacyjnym organizm pozostaje pod stałym wpływem alkoholu lub narkotyku, zaś odstawienie, zwłaszcza nagłe, substancji psychoaktywnej skutkuje wystąpieniem zespołu abstynencyjnego. Ciągi intoksykacyjne zazwyczaj są, lecz niekoniecznie muszą być, objawem uzależnienia.