Słownik

aspołeczność

Tendencja do unikania udziału w zjawiskach i zdarzeniach o charakterze społecznym, niechęć do współżycia społecznego. Aspołeczność (w przeciwieństwie do antyspołeczności) jest jednak pasywna, bez tendencji do aktywnego występowania przeciwko społeczeństwu i wartościom społecznym.