Słownik

asertywność

Umiejętność stanowczego i odważnego wyrażania własnego zdania, określania własnych granic interpersonalnych, pozytywnego dbania o własne dobro i interesy, przy jednoczesnym poszanowaniu dla interpersonalnych granic, uczuć, dóbr i interesów innych osób. Na poziomie zachowania asertywność polega na unikaniu postaw agresywnych i uległych, bo obie te postawy są zaprzeczeniem asertywności.

Ponieważ prawidłowo rozumiana asertywność jest cechą ułatwiającą funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym, umiejętność asertywnego zachowania jest częstym tematem treningów i szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych.