Słownik

wiktymologia

Wiktymologia jest nową dyscypliną, która narodziła się w Stanach Zjednoczonych, jako gałąź kryminologii. Analizuje ona przyczyny składające się na to, że jednostka staje się ofiarą, procesy wiktymizacji, konsekwencje wynikające stąd dla ofiary, jak też prawa o które może się ona ubiegać.

W niektórych krajach, tak jak np. Francja, utworzone zostały studia wiktymologiczne, zakończone uzyskaniem dyplomu. Studia te stworzono z myślą o lekarzach pogotowia, psychiatrach i psychoterapeutach, prawnikach oraz innych osobach zajmujących sie niesieniem pomocy ofiarom.

Zobacz też: molestowanie moralne i mobbing.


    Oprac. Jolanta Cackowska-Demirian