Konferencje, szkolenia

IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych - Psychozjum

Miejsce:
Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
początek: 03-06-2022
koniec: 04-06-2022
Organizator:
Koło Naukowe Psychologii Społecznej działające przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Opis:
Cele przyświecające Konferencji to przede wszystkim:
  • stworzenie możliwości prezentacji wyników badań z zakresu psychologii i kognitywistyki, a także dyskusji nad nimi na akademickim forum,
  • stworzenie możliwości zdobycia kompetencji badawczych na warsztatach metodologiczno-statystycznych prowadzonych przez młodych pracowników nauki, które będą miały miejsce w trakcie konferencji,
  • stworzenie możliwości zdobycia kompetencji praktycznych na warsztatach z zakresu psychologii społecznej i psychologii edukacji np. efektywnego przeprowadzania warsztatów, czy też prezentacji wyników badań,
  • integracja kół naukowych z całej Polski i stworzenie miejsca do nawiązania nowych znajomości i współpracy między ośrodkami akademickimi.

Organizatorzy zapraszają do składania abstraktów z zakresu psychologii i kognitywistyki do dnia 15 kwietnia 2022 oraz do rejestracji uczestnictwa biernego do dnia 22 maja 2022. Rejestracja na warsztaty uruchomiona zostanie w kwietniu/maju 2022.
Opłata:
Konferencja jest bezpłatna zarówno dla uczestników biernych jak i czynnych.
 
Kontakt:
Więcej informacji można znaleźć: na fanpage'u:
http://web.facebook.com/psychozjum/,
stronie:
http://psychozjum.amu.edu.pl,
lub kontaktując się mailowo:
kpsychozjum@gmail.com