Katalog  • Sławomir Murawiec, Pop-psychologia

    Lęk i niepewność towarzyszą ludziom od zawsze. Lęk wymagają od doświadczających go osób opanowania, kontroli lub chociażby zneutralizowania; także w wymiarze psychologicznym, ponieważ jest on źródłem poczucia zagrożenia, które jest trudne do tolerowania.


  • Tomasz Witkowski, Historia pewnej prowokacji...

    W czasach, gdy wszystko spadło w cenie - i honor i mądrość i odwaga - gdzie skryć się przed zgrają napastliwych? Jak uchronić siebie przed śmieciarzami dusz zaludniającymi ekrany, stronice gazet i książek? Bogdan Białek, redaktor naczelny "Charakterów" W październiku tego roku w popularnonaukowym miesięczniku "Charaktery" ukazał się artykuł pt.


  • Benedykt Krzysztof Peczko, Polemika z artykułem "Historia pewnej prowokacji"

    Artykuł jest polemiką z artykułem Dra Tomasza Witkowskiego "Historia pewnej prowokacji".