Katalog  • Elżbieta Wdowiarska, Dlaczego warto wybrać dla dziecka pełnosprawnego szkołę integracyjną?

    Idea kształcenia integracyjnego wyłoniła się na Zachodzie już w latach 60. XX wieku. Kształcenie integracyjne, czyli wspólne nauczanie i wychowanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do współpracy.


  • Joanna Maciejewska, Jaka integracja? Refleksje na temat społecznej integracji osób niepełnosprawnych

    Problemy ludzi niepełnosprawnych, przez całe lata niezauważane i lekceważone, w ostatnim czasie doczekały się większego zainteresowania ze strony zarówno organizacji rządowych i społecznych, jak i tzw.


  • Renata Mazurowska, Kogo integruje integracja?

    Z obserwacji psychologów, ale i rodziców dzieci z zaburzeniami lub chorobami wynika, że tak naprawdę integracja integruje dzieci zdrowe.