Forum dyskusyjne

RE: Lustereczkopowiedz. Calmi. Anielaa.

Autor: Calmi   Data: 2022-06-28, 12:38:35               

Artykuł 190 kodeksu karnego

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku