Forum dyskusyjne

Zgłosić to do kuratorium?dla mimbla1........

Autor: fatum   Data: 2020-09-28, 13:06:01               


Zadania psychologa szkolnego

Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

P.S. zatem w punkcie Wspieranie rodziców jest potrzeba "wezwania"_:) rodziców,by ......itd.

Pozdrawiam.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku