Forum dyskusyjne

Sortuj:     Pokaż same tytuły wpisów w wątku
  • Badania nad efektywnością psychoterapii
    Przeczytaj komentowany artykuł

    Autor: fatum   Data: 2020-10-01, 09:37:53               Odpowiedz

    "Badania nad efektywnością psychoterapii przeprowadzone w Polsce wykazują jej skuteczność. Gajewska badała skuteczność psychoterapii pacjentów leczonych w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobowości (OTiRO) stwierdzając bardzo istotną statystycznie poprawę stanu kondycji psychicznej, mierzonej Kwestionariuszem Kondycji Psychicznej (KKP) oraz zmniejszenie nasilenia objawów psychopatologicznych. Nie stwierdziła natomiast żadnych istotnych zmian w tym czasie w grupie kontrolnej złożonej z osób oczekujących na psychoterapię, poza dwiema podskalami KKP (skalą autonomii osobistej i skalą samoakceptacji), w których wyniki pogorszyły się [24]." Ogólnie ciekawy i użyteczny artykuł.Można w nim odszukać dużo pozytywności,co jest najważniejsze moim zdaniem.Dziękuję za dobre informacje i serdecznie pozdrawiam.Lubiących dobre wiadomości zachęcam do czytania tego artykułu.Tych,którzy nie lubią dobrych informacji to jeszcze bardziej zachęcam do przełamania swojej niechęci i mimo wszystko zaczytania się.