Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowany artykuł

RE: Prawo a niepoczytalność

Autor: fatum   Data: 2020-09-23, 15:24:32               

..." W tym miejscu zauważyć, iż polskie prawo zawiera regulację, na mocy której sąd zobowiązany jest do ukarania grzywną w wysokości do 1000 zł osoby, która złożyła wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie..." P.S. przydałby się nowy artykuł z nowymi informacjami.Pozdrawiam.

Odpowiedz


Sortuj:     Pokaż treść wszystkich wpisów w wątku